Frihet eller regler i barnuppfostran?

Frihet eller regler i barnuppfostran?